universitemizde-kur-n-daki-peygamber-kissalarinda-degerler-egitimi-konulu-konferans-duzenlendi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen “Kur’ân’daki Peygamber Kıssalarında Değerler Eğitimi” konulu konferans 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.  İlahiyat Fakültesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bağış’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. İbrahim Baz ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İlahiyat Fakültesinin Üniversitemizde çok önemli bir yerinin olduğunu, özellikle gençlerimizin din eğitimi konusunda diğer derslere oranla daha özverili çalışmaları gerektiğini ifade ederek, konferansın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.  İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş ise öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak ve toplumu bilgilendirmek amacıyla her yıl belli dönemlerde konferanslar düzenlediklerini belirtti.Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağış ; Kur'ân'da geçen peygamber kıssalarının yaşanmış tarihi hakikatler olduğunu ayetlerden delillerle açıkladıktan sonra bu kıssalarda var olan değerlerin günümüz insanına öğretilip kazandırılması gerektiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Bağış sözlerine şöyle devam etti: “Son zamanlarda bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak insanların ihtiyaçlarında ve ilgi alanlarında değişiklikler olmuştur. Özellikle genç nesil bu değişime hızlı bir şekilde ayak uydurmuş, hatta değişimi tetiklemiştir. Bu bağlamda bilgisayar, tablet, telefon vb. kitle iletişim araçları, gençlerin ellerinden düşmeyen nesneler haline gelmiş; anne, baba, dede ve nine gibi yaşları ve tecrübeleriyle toplumun temel yapı taşları mesabesinde olan aile bireyleriyle iletişim zayıflamış; böylece geçmişinden, inançlarından ve değerlerinden kopuk bir nesil yetişmeye başlamıştır. Bu toplumsal sorun ile baş etme noktasında çeşitli çözüm önerileri ortaya atılmıştır. Bu çözüm önerilerinden birisi de evrensel insanî ve ahlakî değerlerin insanlara uygun metotlarla yeniden aktarılıp benimsettirilmesi anlamına gelen değerler eğitimi modelidir. Bu bağlamda, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere Allah(c.c) tarafından gönderilen ve toplumda rol model olarak kabul edilen peygamberlerin hayatlarını konu edinen kıssalar da değerler eğitiminin araçlarından kabul edilebilir. Çünkü bu kıssalarda insanın bireysel ve toplumsal hayatını düzenleyen; iyiliği teşvik edip kötülükten sakındırma, toplum yararına iyi işler yapma, bütün canlı haklarını koruma, aidiyet bilinci kazandırma, affedici ve hoşgörülü olma, yumuşak huylu olma, alçak gönüllü olma, adalet, doğruluk, yardımseverlik, sevgi, saygı, şefkat, samimiyet, merhamet, sabır, fedakârlık, kanaat, şükür, misafirperverlik, vefakârlık, cesaret, özgüven ve tevekkül gibi nice değerler hayat bulmaktadır.”Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konferans, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş’in Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağış’a teşekkür belgesi  takdiminin ardından son buldu.

10.12.2021 |  Şırnak Üniversitesi