universitemizde-kurum-kulturu-ve-kalite-sureclerini-bilgilendirme-toplantisi-duzenlendi

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kurumumuz yöneticilerine yönelik Kurum Kültürü ve Kalite Süreçlerini Bilgilendirme Toplantısı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kurum kültürünün oluşturulması, yaygınlaşması, kalite süreçlerinin tanıtılması, iş planı, görev dağılımı, iş akış şemalarının tanıtılmasıyla ilgili gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Mısırdalı, Prof. Dr. Mehmet Şimşek, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Baz ve akademik-idari yöneticiler katıldı. İlgili konulara ilişkin bir sunum yapan Üniversitemiz Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Baz, kurum kültürünün önemine değindi. Genel Sekreter Baz, “10 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuz şehirde yaşanmış sıkıntılar nedeniyle iki defa kuruluş aşaması geçirmiştir. Bu nedenle bizler, nitelik ve nicelik olarak kendimizi diğer üniversitelerle değil, kendimizle kıyaslıyoruz. 2018 yılından bu yana, bölüm sayımız 19’dan 51’e yükseldi. Daha önceleri 1600 olan öğrenci sayımız 3287’ye çıktı. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Üniversitemizin rotasının iyiye doğru yol aldığı görülmektedir.  Kurumuzla ilgili kendi içimizde bir değerlendirme yaptığımızda referansımız hep genel durumumuzu net bir şeklide ortaya çıkaran SWOT analizi yöntemi olmuştur. Nitekim bugün ki toplantımızın ve sunumumuzun da merkezinde Üniversitemizin kurum kültürü ve kalite süreçlerine ilişkin genel bir değerlendirme niteliği taşıması nedeniyle aynı yöntemi kullandık. Elbette ki,  başarılarımızla övünelim, gururlanalım; ama aynı zamanda iyileştirmemiz gereken yönlerimizi de tarafsız bir şekilde görüp, değerlendirerek çözüm yolları üretelim.” dedi. Sonrasında söz alan ve toplantının genel bir değerlendirmesini yapan Rektörümüz Erkan ise şu ifadeleri kullandı, “Üniversitemizin çalışanları olarak önceliğimiz kurumumuzun vizyon ve misyonuna göre hareket etmek olmalıdır. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde kurum kültürü bilincini oturtmuş, kurumsal kimliğe sahip, bilinirliliği ve marka değeri yüksek bir kurum olarak adımız hep üst sıralarda yer alacaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, kurumsal motivasyonu güçlü, adalet duygusu gelişmiş bir bilim yuvası olmamız gerekiyor ki nitelikli nesiler yetiştirebilelim bu noktada her birimize ayır ayrı büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.” ifadelerinde bulundu.  Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

1.11.2019 |  Şırnak Üniversitesi