universitemizin-2015-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlandi

Şırnak Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan raporda üniversitenin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler açıklandı. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan raporda, Şırnak Üniversitesi'nin 2014 ve 2015 yıllarındaki mali durumu karşılaştırmalı olarak yer alıyor.Şırnak Üniversitesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

31.07.2015 |  Şırnak Üniversitesi