yok-prof-dr-seyit-avci-yi-asaleten-atadi

 Yaklaşık olarak bir yılı aşkındır Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan görevini vekaleten sürdüren Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Seyit Avcı, YÖK tarafından İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak asaleten görevlendirilmesine karar verdi. YÖK’ün verdiği kararda şöyle denildi; “İlahiyat Fakültesi dekanlığına, 2547 sayılı kanun’un 16. Maddesinin (a) fıkrası gereğince, önerilen üç aday arasından Yüksek Öğretim Genel Kurulunca yapılan gizli oylama sonucu seçilen Prof. Dr. Seyit Avcı 13 Eylül 2012 tarih ve 2012/34 sayılı Başkanlık kararı ile dekan olarak atanmıştır.” 

20.09.2012 |  Şırnak Üniversitesi