yok-universite-e-kayit-kullanim-kilavuzu

Devlet üniversitelerinde elektronik kayıt işlemleri 28 Temmuz 2015 – 05 Ağustos 2015 tarihileri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılabilecektir.Elektronik Kayıt  İşlemleri Kılavuzu: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/13242483/YOK_E_Kayit.pdfBu h􀀋izmetten faydalanmak 􀀋için e-Devlet Şifresi􀀏, Elektron􀀏k İmza veya Mobi􀀏l İmza yöntemler􀀋inden birini􀀋 kullanarak e-Devlet Kapısı s􀀋istemi􀀋ne g􀀋iri􀀋ş yapabi􀀋li􀀋yor olmalısınız. İşlemi􀀋ni􀀋ze başlamadan önce gerekli􀀋 e-Devlet Şi􀀋fresi􀀋, Elektron􀀋ik İmza veya Mobi􀀋l İmza’nızı tem􀀋in etmel􀀋isi􀀋ni􀀋z. e-Devlet Ş􀀋ifreni􀀋zi􀀋 PTT’lere ki􀀋mli􀀋ğ􀀋iniz i􀀋le b􀀋irlikte şahsen başvurarak temi􀀋n edeb􀀋ilirsiniz. Elektroni􀀋k veya Mob􀀋il İmza temi􀀋n etmek için ilgili􀀋 hi􀀋zmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hi􀀋zmeti􀀋 satın almalısınız. Bu hizmetten faydalanmak i􀀋çi􀀋n e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı i􀀋let􀀋şi􀀋m bi􀀋lgi􀀋leri􀀋ni􀀋zi􀀋n doğrulanmış olması gerekmekted􀀋r. Oluşturulan belgeler􀀋 görüntüleyebi􀀋lmek i􀀋çi􀀋n s􀀋istemi􀀋ni􀀋zde Adobe Acrobat Reader veya PDF dosyalarını görüntüleme özelli􀀋ği􀀋 olan başka bi􀀋r uygulama kurulu olmadır.E-Kayıt İşlemleri Linki: https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

5.08.2015 |  Şırnak Üniversitesi