yrd-doc-alim-ilani

 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. 1-Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır. 2-  2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, Doktora belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti ve ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini   (ÜDS veya KPDS’den en az 50 puan almış olmak gerekmektedir), kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacaktır.                *Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günü mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Duyuru Başlama tarihi 02 Kasım 2012Son Başvuru tarihi16 Kasım 2012Dosya İnceleme tarihi16-19 Kasım 2012Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı tarihi22 Kasım 2012Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma tarihi22 Kasım 2012Sınav Yeri: Şırnak Üniversitesi Rektörlük Binası   NOT:      -Müracaatların tamamlanmasını müteakiben Rektörlüğümüzce oluşturulan bilimsel dosya inceleme                       Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen başvurular geçersiz sayılacaktır.         -Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.ÖĞRETİM ÜYESİ AKADEMİK PERSONEL LİSTESİBİRİMBÖLÜM ANABİLİM DALIUNVAN SAYIDERECESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT POLİTİKASI   YARDIMCI DOÇENT[1]15İKTİSAT TEORİSİYARDIMCI DOÇENT115İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSATYARDIMCI DOÇENT115İŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMAYARDIMCI DOÇENT115YÖNETİM VE ORGANİZASYONYARDIMCI DOÇENT114MUHASEBE VE FİNANSMANYARDIMCI DOÇENT114SAYISAL YÖNTEMLERYARDIMCI DOÇENT113TİCARET HUKUKUYARDIMCI DOÇENT113KAMUYÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLERYARDIMCI DOÇENT114KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARIYARDIMCI DOÇENT113HUKUK BİLİMLERİYARDIMCI DOÇENT113YÖNETİM BİLİMLERİYARDIMCI DOÇENT115MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIYARDIMCI DOÇENT[2]14HİDROLİKYARDIMCI DOÇENT[3]1415GEOTEKNİKYARDIMCI DOÇENT[4]13ENERJİ SİSTEMLERİMÜHENDİSLİĞİYENELENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİYARDIMCI DOÇENT[5]15MADENMÜHENDİSLİĞİMADEN İŞLETMESİYARDIMCI DOÇENT[6]15CEVHER HAZIRLAMA YARDIMCI DOÇENT[7]15MADEN MEKANİZASYON VE TEKNOLOJİYARDIMCI DOÇENT[8]14İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAMBİLİMLERİTEFSİRYARDIMCI DOÇENT[9]11YARDIMCI DOÇENT[10]13HADİSYARDIMCI DOÇENT[11]14İSLAM HUKUKUYARDIMCI DOÇENT[12]15T.O. Y. O.SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ YARDIMCI DOÇENT[13]23YARDIMCI DOÇENT[13]14        [1]İlgili Bölümde Yardımcı Doçentlik şartlarını yerine getirmiş olmak.[2]İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[3]İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[4]İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[5]Enerji Alanında Doktorasını yapmış olmak.[6]Maden İşletmesi Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[7]Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[8]Maden Mekanizasyon ve Teknoloji Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.[9]Tefsir Anabilim Dalında Nuzul Sürecinde önceki hukuk sistemlerinin değeri konusunda Doktora yapmış olmak.[10]İshak b. Mahmud b. Hamza’nın et-Tenbih fi İ’rabil-Cuz’il-Ahir Mine’l- Kur’ani’l-Kerim adlı yazma eserinin tahkiki konusunda Doktora yapmış olmak. [11]İlahiyat Fakültesi Mezunu olmak ve Hadis Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.[12]İlahiyat Fakültesi Mezunu olmak ve İslam Hukuku Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.[13]İlgili alanda Doktora yapmış olmak.  

2.11.2012 |  Şırnak Üniversitesi