ziraat-fakultemiz-bakanlar-kurulu-tarafindan-onaylandi

Yeni kurulan Ziraat Fakültemiz YÖK Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu 29/04//2013 tarih ve 2013/4716 sayılı kararname ile onaylandı. 

31.05.2013 |  Şırnak Üniversitesi