GENEL BİLGİLER

DİCLE ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TASAVVUF ANABİLİM DALI/ İlahiyat Temel Alanı  Temel İslam Bilimleri Tasavvuf

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

PROFESÖR

2021-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

PROFESÖR

2021-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2019-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2018-2019
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2015-2018
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2009-2015
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

Kitap

1Aynu'l-Kudât-ı Hemedânî'nin Hayatı, Eserleri ve Usûl-i Selâse Hakkındaki Tasavvufî-Kelâmî Görüşlerinin Tahlîli

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Evi:Hikemiyat-İnsan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 394, ISBN: 9786057048516

2021 Bilimsel Kitap Tümü


2Zübdetü’l-Hakaik-Dini Hakikaterin Esası Aynulkudat-ı Hemedani (Kitap Neşri ve Tercüme)

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Evi:Hikemiyat, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-0657-83-8

2020 Bilimsel Kitap Tümü


3Fususu’l Hikem (En Eski Metnin Tıpkı Basımı ve Tahkikli Neşri)

ALKIŞ ABDURRAHİM,KILIÇ MAHMUD EROL, Yayın Evi:Litera Yayıncılık, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 414, ISBN: 9786059925754

2016 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü


4Melayê Cizîrî nin Dîvân'ında Tasavvufî Mazmûnlar

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Evi:Nubihar, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 280, ISBN: 978-605-5053-22-2

2014 Bilimsel Kitap Tümü


5Tasavvuf

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Evi:Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 85, ISBN:

2013 Ders Kitabı Bölüm(ler)


Makale

1TASAVVUFTA TAHTA KILIÇ SEMBOLİZMİ

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Van İlahiyat Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  İlahiyat  Özgün Makale


2Aynü’xxl-Kudât-ı Hemedânî’xxye Göre Kur’xxân’xxın Hakîkati ve Temel Mânevî Özellikleri

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Bingöl Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK  Özgün Makale


3XIII. Yüzyılda Konya’xxnın Bir İlim Merkezine Dönüşmesinde İranlı Ârfilerin Rolü

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK  Özgün Makale


4Reb’xx-i Reşîd Hankâhında İki Ârif: Kâşânî ve Dâvûd-i Kayserî

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:e-Şarkıyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  EBSCO, ULAKBİM, DERGİPARK  Özgün Makale


5Aynü l Kudât ı Hemedânî nin Düşüncesinde Hakîkat i Muhammediyye

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli  dergipark-ulakbim  Özgün Makale


6XII ve XVII Asırlar Arasında Diyarbakır da Tasavvuf Kültürü

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2015

Ulusal Hakemli  dergipark-ulakbim  Özgün Makale


7Mesnevî nin İnşâsında ve Mevleviliğin Müesseseleşmesi Sürecinde Çelebi Hüsâmeddin in Yeri

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011

Ulusal Hakemli  dergipark-ulakbim  Özgün Makale


8Vahdet i Vücûd Âriflerine Göre Eimme i Seb a Ümmehât ı Esmâ İmâmü l Eimme ve Cenâb ı Hakk ın Sayısız İsimleri

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

Ulusal Hakemli  asos index, dergipark, ulakbim  Özgün Makale


9Sermediyyet ve Abdurrezzak ı Kaşani ninRisale fi Beyani Mikdari s Seneti s Sermediyye ve Ta yiniEyyami l İlahiyye İsimli Eseri

ALKIŞ ABDURRAHİM, Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009

Ulusal Hakemli  Ulakbim, Ebsco  Özgün Makale


Bildiri

1İbnü’l-Arabî’ye Göre Nûh’un Gemisi Ve Tûfânın Mâddî-Mânevî Boyutları

ALKIŞ ABDURRAHİM (25.05.2021  -  ), Yayın Yeri:2.Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu, 25.05.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


2Tasavvufun Gelişim Seyri ve Üveysilik

ALKIŞ ABDURRAHİM (20.05.2011  -  22.05.2011), Yayın Yeri:Uluslararası Veysel Kareni ve Manevi Kültür Sempozyumu konferansı dahilinde, "Uluslararası Veysel Kareni ve Manevi Kültür Mirasımız, 20.05.2011

Uluslararası Tam metin bildiri


3Ebû l Hasan ı Harakânî nin Ebû Saîd Ebû l Hayr ve Ferîdüddin i Attâr Üzerindeki Te sîrleri

ALKIŞ ABDURRAHİM (11.10.2012  -  13.10.2012), Yayın Yeri:I. Uluslararası Harakânî Sempozyumu, konferansı dahilinde, "I. Uluslararası Harakânî Sempozyumu, 11.10.2012

Uluslararası Tam metin bildiri


4Mevlana Hâlid in Dîvânı nda Muhammedî Aşk

ALKIŞ ABDURRAHİM (11.06.2010  -  13.06.2010), Yayın Yeri:Uluslararası Mevlânâ Hâlid Sempozyumu konferansı dahilinde, "Uluslararası Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Sempozyumu, 11.06.2010

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2003-2008
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASAVVUF (DR)/

Tez : Abdurrezzâk K?şânî ve Şerhu Fususi’xxl-Hikem adlı eserinin tahkîk ve tahlîli

Yüksek Lisans

2001-2003
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TASAVVUF (YL) (TEZLİ)/

Tez : Hasan B. Musa el-Bani’xxnin Şerhu’xxl-Hikem isimli eserinin tahkik ve tahlili

Lisans

1997-2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1HÜSEYİN HÂRİZMÎ'NİN CEVÂHİRÜ'L-ESRÂR İSİMLİ MESNEVİ ŞERHİ ve ŞERHÇİLİĞİ

ABDULLAH AVŞAR , 2022

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel Bilimler Ana Bilim Dalı


2Muhammed Pârsâ'nın hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri

ABDULMELİK İBRAHİMOĞLU , 2022

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


3Yâresânîlik (ehl-i hak) ve yâresânîlikte tasavvufî unsurlar

ABDULLAH İDARE , 2022

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


4Akkoyunlu Devleti'nde tasavvuf ve tarîkatlar

BİNTÜLHÜDA KARDEŞLİK , 2021

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


5Tasavvuf düşünce sisteminde misâl âlemi

BUŞRA ARSLAN MEÇİN , 2020

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


6Mollâ Halîl-i Siirdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri

MEHMET EMİN BENER , 2020

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


7Şeyh Hüseyin el-Bûtî'nin hayatı ve tasavvuf anlayışı

HAMİT ELÇİ , 2019

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


8XX. yüzyılda Bosna Hersek'te tasavvufi şahsiyetler ve etkinlikleri

İBRAHİM DOZİÇ , 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


9Hişâm B. Hakem ve tecsîm hakkındaki görüşleri

RAWAD ALMAZLOUM , 2018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


10Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri

ABDULVEHAP ERİN , 2017

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


1119.yüzyıldan günümüze Mardin'de tasavvuf kültürü

AHMET ARSLAN , 2017

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


12Emîr-i Kebîr Seyyid Ali Hemedânî hayatı, eserleri ve görüşleri

ABDÜLRAKİP ARSLAN , 2017

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


13Bâsret Dergâhı, postnişînleri ve kolları

İZZETTİN GÜNERİ , 2016

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


14Aynü'l-Kudât-ı Hemedânînin tasavvuf müdâfaası (Şekva'l-Garîb örneği)

MEHMET EMİN BENER , 2015

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


15Sühreverdî'nin Akl-ı surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli sembolik hikâyelerinin tahlîli

BUŞRA ARSLAN MEÇİN , 2014

Dicle Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı


Projeler

1HALİDİLİĞİN SEYYİD TAHA İ NEHRÎ KOLU

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Beklemede14000 [TÜRK LİRASI],29.06.2015 -


2MUHAMMED PÂRSÂ NIN HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Beklemede14000 [TÜRK LİRASI],24.06.2015 -


3Şark Uleması

KAVAK ABDULCEBBAR, ALKIŞ ABDURRAHİM, TENİK ALİ, BAZ İBRAHİM,

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı [TÜRK LİRASI],01.12.2020 - 01.12.2022


İdari Görev

Bölüm Başkanı

2021-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2019-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2017-2018
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2009-
DİCLE ÜNİVERSİTESİ