GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ/MÜZİK BÖLÜMÜ/MÜZİK ANASANAT DALI/ Güzel Sanatlar Temel Alanı  Müzik Yorumculuk,Klasik Batı Müziği

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  MÜZİK BÖLÜMÜ

Kitap

Makale

1ROBERT SCHUMANNPİYANOLU BEŞLİ’NİN(OP.44) MÜZİKALSEMİYOTİK BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ

TUZKAYA GÜNAY, Yayın Yeri:İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2018

Uluslararası Hakemli  DOAJ, CEEOL, MLA, Erih PLUS, Wiley Linguistics Abstracts, BrillLinguistics Bibliography, AJD, Index  Özgün Makale


2PYOTR İLYİÇ ÇAYKOVSKİ 1. PİYANOKONÇERTOSU’NUN (OP.23) TARİHİ ARKA PLANIVE MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ

TUZKAYA GÜNAY, Yayın Yeri:İdil Sanat ve Dil Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli  DOAJ, CEEOL, MLA, Erih PLUS,Wiley Linguistics Abstracts, Brill LinguisticsBibliography, AJD, Index C  Özgün Makale


Bildiri

Eğitim Bilgileri

Sanatta Yeterlik

2009-2013
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ/PİYANO VE ARP (SY)/

Tez : R.Schumann’xxın Hayatı ve yaratıcılığı, Op.54 piyano konçertosunun incelenmesi

Yüksek Lisans

2006-2009
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/PİYANO (YL) (TEZLİ)/

Tez : D.D. Şostakoviç’xxin hayatı ve yaratıcılığı, Do Majör Prelüd Füg’xxünün incelenmesi

Lisans

2001-2005
Ü. Hacibeyov Adina Bakü Müzik Akademisi

Tez : 

Yönetilen Tezler

1R.Schumann'ın Hayatı ve yaratıcılığı, Op.54 piyano konçertosunun incelenmesi

GÜNAY TUZKAYA , 2013

Hacettepe Üniversitesi   Güzel Sanatlar Enstitüsü   Piyano Ana Sanat Dalı


2D.D. Şostakoviç'in hayatı ve yaratıcılığı, Do Majör Prelüd Füg'ünün incelenmesi

GÜNAY HÜSEYNOVA , 2009

Hacettepe Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü   Piyano Ana Sanat Dalı


Projeler

İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2022-2025
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Anabilim Dalı Başkanı

2021-2024
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkanı

2019-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ