GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MEKANİK ANABİLİM DALI/ Mühendislik Temel Alanı  Makine Mühendisliği Katı Cisimler Mekaniği,Malzeme Tasarım ve Davranışları,Sayısal Yöntemler

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2012-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makale

1Free vibration of the double tapered cracked beam

HASKUL MEHMET, KISA MURAT, Yayın Yeri:Inverse Problems in Science and Engineering, 2021

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


2Free-vibration analysis of cracked beam with constant width and linearly varying thickness

HASKUL MEHMET, KISA MURAT, Yayın Yeri:Emerging Materials Research, 2021

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


3Elastic state of functionally graded curved beam on the plane stress state subject to thermal load

HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2020

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


4Fabrication and characterization of Ni modified TiO2 electrode as anode material for direct methanol fuel cell

HASKUL MEHMET,ÜLGEN ASAF TOLGA,DÖNER ALİ, Yayın Yeri:International Journal of Hydrogen Energy, 2020

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


5Yielding of functionally graded curved beam subjected to temperature

HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 2020

Uluslararası Hakemli  ESCI  Özgün Makale


6DOĞRUDAN METANOLLÜ YAKIT HÜCRELERİ İÇİN TiO2 DESTEKLİ ANOT GELİŞTİRİLMESİ

ÜLGEN ASAF TOLGA,DÖNER ALİ,HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Thermal stresses in a cylindrically curved FGM beam

HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  Endekste taranmıyor  Özgün Makale


8ISIL YÜK ALTINDA FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ EĞRİ EKSENLİ PANELİN ELASTİK SINIRI

HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2018

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


9Non-destructive determination of chemical effects on fluorescenceyields and vacancy transfer probabilities of tin compounds

TURŞUCU AHMET,HASKUL MEHMET,ÜLGEN ASAF TOLGA, Yayın Yeri:Characterization and Application of Nanomaterials, 2018

Uluslararası Hakemli  Endekste taranmıyor  Özgün Makale


10Radial heating of a thick-walled cylindrically curved FGM-panel

HASKUL MEHMET,ARSLAN ERAY,Mack Werner, Yayın Yeri:ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 2017

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


11Generalized plane strain solution of a thick-walled cylindrical panel subjected to radial heating

ARSLAN ERAY,HASKUL MEHMET, Yayın Yeri:Acta Mechanica, 2015

Uluslararası Hakemli  SCI-Expanded  Özgün Makale


Bildiri

1MEKANİK VE TERMAL YÜKLEME ALTINDA FONKSİYONEL OLARAK DERECELENDİRİLMİŞ SİLİNDİRİK EĞRİ EKSENLİ KİRİŞTEKİ GERİLME ANALİZİ

HASKUL MEHMET (26.04.2019  -  28.04.2019), Yayın Yeri:ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


2ÇATLAK İÇEREN DEĞİŞKEN KESİTLİ KİRİŞİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ

HASKUL MEHMET,KISA MURAT (26.04.2019  -  28.04.2019), Yayın Yeri:ÇUKUROVA II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26.04.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


3Isıl ve mekanik yük altındaki eğri eksenli panelde oluşan elastik gerilmeler

HASKUL MEHMET,ARSLAN ERAY (24.08.2015  -  28.08.2015), Yayın Yeri:19.Ulusal Mekanik Kongresi, 24.08.2015

Ulusal Tam metin bildiri


4ÇATLAK İÇEREN VE KALINLIĞI DOĞRUSAL DEĞİŞEN KİRİŞLERDE TİTREŞİM PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ

KISA MURAT,HASKUL MEHMET,KAYA ALİ İHSAN,ASLAN ZEKERİYA (24.04.2014  -  26.04.2014), Yayın Yeri:10th International Fracture Conference, 24.04.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


5Finite element method for the vibration of cracked beams with varying cross section

HASKUL MEHMET,KISA MURAT (23.03.2015  -  27.03.2015), Yayın Yeri:86th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), 23.03.2015

Uluslararası Tam metin bildiri


6Thermal stresses in a cylindrical panel with free ends

HASKUL MEHMET,ARSLAN ERAY (12.03.2014  -  14.03.2014), Yayın Yeri:85th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), 12.03.2014

Uluslararası Tam metin bildiri


7Thermally loaded thick-walled cylindrically curved aluminum/steel-FGM panel

HASKUL MEHMET,ARSLAN ERAY,mack werner (06.03.2016  -  11.03.2016), Yayın Yeri:87th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, 06.03.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


8Isıl yüke maruz fonksiyonel derecelendirilmişsilindirik eğri eksenli kirişin gerilme analizi

HASKUL MEHMET (03.05.2018  -  05.05.2018), Yayın Yeri:1st INTERNATIONALENGINEERING ANDTECHNOLOGY SYMPOSIUM, 03.05.2018

Uluslararası Tam metin bildiri


9TÜRKİYE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU TTO/TGB’LERİN MİLLİ EKONOMİYE VESANAYİYE SAĞLADIĞI KATKILAR

ERKAN MEHMET EMİN,BAYIR TALHA,UĞURLU FERHAT,HASKUL MEHMET,ÜLGEN ASAF TOLGA (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2013-2016
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez : Silindirik eksenli homojen ve heterojen panellerin ısıl yük altında elastik davranışları

Yüksek Lisans

2006-2010
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez : Çatlak içeren değişken kesitli kirişlerde titreşim probleminin sonlu elemanlar metoduyla modellenmesi

Lisans

1999-2003
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ/DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

Projeler

1 Occupational Health And Safety Improvement Project Of Şırnak Asphaltite Mines

ŞİMŞEK MEHMET, YEŞİLKAYA MEHMET ŞERİF, EYYUBOĞLU EYYÜP MUSTAFA, HASKUL MEHMET,

Avrupa Birliği Tamamlandı150000 [EURO],01.02.2021 - 30.04.2022