GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ PR./ Eğitim Bilimleri Temel Alanı  Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOÇENT

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2020-2021
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2017-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012-2017
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU  

Kitap

1Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII

NAYCİ Ömer, Yayın Evi:Eğitim Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 148, ISBN: 978-625-6489-11-0

2023 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Curriculum, Teachers and Technology in the Turkish and International Contexts

NAYCİ Ömer, Yayın Evi:Cambridge Scholars Publishing, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 21, ISBN: 978-1-5275-8761-8

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar

NAYCİ Ömer, Yayın Evi:Pegem Akademi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 286, ISBN: 9786257228480

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları

NAYCİ Ömer, Yayın Evi:Akademisyen Yayınevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 204, ISBN: 9786052588628

2020 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1Technology Addiction in Preschool Period: An Analysis on Illustrated Children's Books

GÜZELYURT TUĞÇE, NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Kastamonu Eğitim Dergisi, 2021

Uluslararası Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2DOES THE DIGITAL GENERATION COMPREHEND BETTER FROM THE SCREEN OR FROM THE PAPER?: A META-ANALYSIS

ÖZTOP FEYYAZ, NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:International Online Journal of Education and Teaching, 2021

Uluslararası Hakemli  Journals Indexed in Eric  Özgün Makale


3CONTENT ANALYSIS ON THE GRADUATE THESES DONE ABOUT FLIPPED CLASSROOM MODEL IN TURKEY

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 2021

Uluslararası Hakemli  Journals Indexed in Eric  Özgün Makale


4Examination of Professional Commitment Levels of Primary and Secondary School Teachers During Covid-19 Pandemic Period

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI), 2021

Uluslararası Hakemli  Journals Indexed in Eric  Özgün Makale


5Examination of Digital Parenting Awareness of the Primary School Students’ Parents During the COVID-19 Pandemic

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Pegem Journal of Education and Instruction, 2021

Uluslararası Hakemli  Journals Indexed in Eric  Özgün Makale


6ONLINE LEARNING READINESS OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS AND THEIR EXPERIENCES REGARDING ONLINE LEARNING PROCESS

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:International Journal of Eurasian Education and Culture, 2021

Uluslararası Hakemli  Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List  Özgün Makale


7Sınıf öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrim içi eğitimde rol ve yeterlilikleri arasındaki ilişki

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Student Opinions Regarding Strengths and Weaknesses of Face to Face and Online Teaching

NAYCİ Ömer, Yayın Yeri:Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2020

Uluslararası Hakemli  Journals Indexed in Eric  Özgün Makale


9Çocuk ve Drama Dersi Veren Öğretim Elemanlarının Niteliklerine İlişkin Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Görüşleri

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Yaratıcı Drama Dergisi, 2019

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


10The Effect of Using Creative Drama as a Method in Social Sciences Lesson to Student Success

NAYCİ Ömer, ADIGÜZEL Ömer, Yayın Yeri:Egitim ve Bilim-Education and Science, 2017

Uluslararası Hakemli  SSCI  Özgün Makale


11Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersine İlişkin Beklentileri

NAYCİ ÖMER, Yayın Yeri:Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016

Ulusal Hakemli  ASOS  Özgün Makale


Bildiri

1Strengths And Weaknesses Of Face-To-Face Teaching In The Context Of Online Learning

NAYCİ ÖMER (30.10.2019  -  01.11.2019), Yayın Yeri:7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 30.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


2Aday Öğretmenlerin Adaylıklarının Kaldırılması Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

NAYCİ ÖMER,DİNÇER AYŞEMİNE (27.10.2016  -  27.10.2016), Yayın Yeri:4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


3Öğrenci ve Öğretmenlerin İdeal Öğrenme Ortamına İlişkin Sınıf Tasarımları Üzerine Bir Araştırma

NAYCİ ÖMER (27.10.2016  -  30.10.2016), Yayın Yeri:4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27.10.2016

Uluslararası Tam metin bildiri


4Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama Dersine İlişkin Beklentileri

NAYCİ ÖMER (27.10.2016  -  29.10.2016), Yayın Yeri:5th World Conference on Educational and Instructional Studies, 27.10.2016

Uluslararası Özet bildiri


5Okul Öncesi Eğitim Programlarında Yaratıcı Dramanın Bir Yöntem Olarak Yeri ve Önemi

NAYCİ ÖMER (27.09.2012  -  29.09.2012), Yayın Yeri:II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27.09.2012

Ulusal Özet bildiri


6Türk Milli Eğitim Teftiş Sisteminin Yapısal Sorunlarının, Bakanlık Müfettişleri ile İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER (27.04.2007  -  29.04.2007), Yayın Yeri:VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 27.04.2007

Ulusal Tam metin bildiri


7Okul Öncesi Eğitimde Kullanılan Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bir İçerik Analizi

NAYCİ ÖMER (25.04.2013  -  27.04.2013), Yayın Yeri:4th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, 25.04.2013

Uluslararası Özet bildiri


8Yöntemsel Uyumsuzluklar: Yaratıcı Drama Yöntemi Uygulanırken Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

ÖZDEMİR ŞİMŞEK PINAR, NAYCİ ÖMER (24.10.2019  -  27.10.2019), Yayın Yeri:30. International Congress on Creative Drama in Education "Adaptation”, 24.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


9Drama Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Bloom’un Yenilenen Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER (24.10.2019  -  27.10.2019), Yayın Yeri:30. International Congress on Creative Drama in Education "Adaptation”, 24.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


10Teachers and Administrators Views on The Implementation of Performance Evaluation for The Ministry of Education s Candidate Teachers

NAYCİ ÖMER (22.10.2015  -  24.10.2015), Yayın Yeri:The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, 22.10.2015

Uluslararası Özet bildiri


11Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Kapsamında Dijital Okuryazarlık Dersi Alan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

NAYCİ ÖMER (19.06.2019  -  22.06.2019), Yayın Yeri:VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


12Sosyal Bilgiler Öğretiminde Ters Yüz Sınıf Modeli Uygulamasının Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER, DEMİRHAN İŞCAN CANAY, BIKMAZ FATMA (19.06.2019  -  22.06.2019), Yayın Yeri:VIth International Eurasian Educational Research Congress, 19.06.2019

Uluslararası Özet bildiri


13Ideal Student Perceptions of Teachers in Different Levels of Teaching

NAYCİ ÖMER (18.04.2018  -  22.04.2018), Yayın Yeri:27th International Conference on Educational Sciences, 18.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


14How Do Teachers Describe Creative Drama? (We Have Already Done These For Years!)

METİNNAM İHSAN, NAYCİ ÖMER (18.04.2018  -  22.04.2018), Yayın Yeri:27th International Conference on Educational Sciences, 18.04.2018

Uluslararası Özet bildiri


15Üniversite ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Algıların Metafor (Benzetme) Yöntemi İle Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER (12.09.2012  -  12.09.2012), Yayın Yeri:21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12.09.2012

Uluslararası Özet bildiri


16An Evaluation about "Learning and Teaching in Higher Education in the Digital Age" Course

NAYCİ ÖMER (09.10.2019  -  12.10.2019), Yayın Yeri:7th International Congress on Curriculum and Instruction, 09.10.2019

Uluslararası Özet bildiri


17Yeni Okul Öncesi Eğitim Programlarının "Demirel'in Analitik Program Değerlendirme Modeli"ne Göre Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER (07.05.2014  -  09.05.2014), Yayın Yeri:3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 07.05.2014

Ulusal Özet bildiri


18Yeni İlköğretim Programlarında Yaratıcı Drama'nın Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Bir Yöntem Olarak Kullanılması

NAYCİ ÖMER (05.09.2007  -  07.09.2007), Yayın Yeri:XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 05.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


19İlköğretim Müfettişleri Yeterliklerinin, İlköğretim Müfettişleri ile Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

NAYCİ ÖMER (05.09.2007  -  07.09.2007), Yayın Yeri:XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 05.09.2007

Ulusal Tam metin bildiri


20İlkokul Öğrencilerinin Bir Mekan Olarak Müze Kavramına İlişkin Tasarımları

NAYCİ ÖMER (02.03.2017  -  05.03.2017), Yayın Yeri:27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, 02.03.2017

Uluslararası Özet bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2013-2017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME (DR)/

Tez : Sosyal bilgiler öğretiminde ters yüz sınıf modeli uygulamasının değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

2008-2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/YARATICI DRAMA (YL) (TEZLİ)/

Tez : İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi

Lisans

2003-2007
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

Projeler

1Şehri Nuh Gençlik Müzesi (Sanata Sınırda Sınır Yok)

NAYCİ ÖMER, ÇİÇEK BARIŞ,

Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı200.000 [TÜRK LİRASI],01.01.2013 - 17.06.2015


İdari Görev

Anabilim Dalı Başkanı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

MYO/Yüksekokul Müdürü

2020-2023
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2019-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Kalite Kurulu Üyeliği

2018-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

2017-2019
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Bölüm Başkanı

2014-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ