GENEL BİLGİLER

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı  Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar ,Finansal Tahmin ve Modelleme

Bağlantılar

şırnak üniversitesi

Akademik Görev

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2019-2020
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Kitap

1Finans ve Ekonomi Alanlarında Teorik ve Uygulamalı Çalışmalar

NUR TUĞBA, EGE İLHAN, Yayın Evi:Gazi Kitabevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 189, ISBN: 978-625-365-067-4

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


2Reviews in Administrative and Economic Science Methodology, Research and Application

NUR TUĞBA, Yayın Evi:Livre de Lyon, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 349, ISBN: 978-2-38236-254-9

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


3Davranışsal Finans: Yatırımcı Tercihleri, Piyasa Anomalileri Kısayollar ve Yanlılıklar

KORKMAZ TURHAN, NUR TUĞBA, Yayın Evi:Özgür Yayınları, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 210, ISBN: 978-975-447-401-5

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


4Finansal Varlık Fiyatlamada Faktör Modeller Teori ve Ekonometrik Uygulamalar

NUR TUĞBA, Yayın Evi:Gazi Kitabevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 112, ISBN: 978-625-8275-11-7

2022 Bilimsel Kitap Tümü


5Risk Yönetimi: Teori ve Uygulamalar

NUR TUĞBA, TURABOĞLU TUNCAY TURAN, Yayın Evi:Gazi Kitabevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 246, ISBN: 978-625-8413-98-4

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


6Risk Yönetimi: Teori ve Uygulamalar

NUR TUĞBA, Yayın Evi:Gazi Kitabevi, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 246, ISBN: 978-625-8413-98-4

2022 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


7Kripto Para Piyasalarında Neler Oluyor? Ekonometrik Analizler ile Kanıtlar

NUR TUĞBA, Yayın Evi:SONÇAĞ YAYINCILIK, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 161, ISBN: 978-625-8455-93-9

2021 Bilimsel Kitap Bölüm(ler)


Makale

1The Nexus Between Corporate Investment Decisions and Firm Profitability: Moderating Role of Fund Flows and Investment Opportunities

NUR TUĞBA, Yayın Yeri:Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2023

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


2Katılım 30 Endeksi’nde İşlem Gören İşletmelerin Sermaye Yapısı Belirleyicilerinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

AKAY YUSUF, NUR TUĞBA, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


3Serbest Nakit Akışları, Temsil Maliyetleri ve Firma Performansı Arasındaki İlişki: BİST'te İşlem Gören Firmalar Üzerine Bir Araştırma

NUR TUĞBA, KORKMAZ TURHAN, Yayın Yeri:Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2022

Uluslararası Hakemli  DRJI, ROAD, CrosSRef, Sobiad, Google Scholar, Scientific Indexing Sevices (SIS), Journal Factor  Özgün Makale


4Yeşil Tahvil ve Pay Piyasası Arasındaki İlişkinin Zaman Serisi Analizleri ile Araştırılması

NUR TUĞBA, EGE İLHAN, Yayın Yeri:Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


5Volatility spillover between Bitcoin and financial stress index

NUR TUĞBA, KORKMAZ TURHAN, Yayın Yeri:Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management, 2022

Uluslararası Hakemli  EBSCO, International Scientific Indexing, RePEc, Index Copernicus, Scilit, Academic Resource Index,  Özgün Makale


6Asimetrik Bilgi ve Firma Değeri İlişkisinde Finansal Kaldıracın Düzenleyici Rolü: BİST Üzerine Bir Uygulama

NUR TUĞBA, KORKMAZ TURHAN, Yayın Yeri:Business and Economics Research Journal, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


7Risk Alma Eğilimini Etkileyen İçsel Faktörler: BİST Banka Endeksi Üzerine Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

NUR TUĞBA, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


8Yatırımcı Risk İştahının Pay Piyasasına Etkisi: BİST Mali Endeksi Üzerine Bir Araştırma

NUR TUĞBA, Yayın Yeri:Fiscaoeconomia, 2022

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


9Yatırımcı İlgisinin Pay Senedi Getiri Volatilitesine Etkisi: Bankalar Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

NUR TUĞBA, EGE İLHAN, Yayın Yeri:Verimlilik Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


10Kâr Payı Politikaları ile Pay Senedi Volatilitesi Arasındaki İlişki: BİST 50 Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma

NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


11Finansal Açıklık, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

NUR TUĞBA, Yayın Yeri:Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 2021

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


12Yatırımcı İlgisinin Pay Piyasaları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Panel Veri Analizi

NUR TOPALOĞLU TUĞBA,EGE İLHAN, Yayın Yeri:Sosyoekonomi, 2020

Uluslararası Hakemli  Emerging Sources Citation Index (ESCI)  Özgün Makale


13The Relationship between Financial Performance of Banking Sector and Economic Growth: A Research on EU Countries

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2020

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


14Sağlık İşletmelerinde Pay Senedi Oynaklık Modellemesi: İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmetler Sektörü Üzerine Ekonometrik Bir Araştırma

NUR TUĞBA, KÖYCÜ EROL, Yayın Yeri:Bulletin of Economic Theory and Analysis, 2020

Uluslararası Hakemli  Crossref, Sobiad, ESJI, Repec, Econpapers, ASOS, Journal Factor, Rotindexing, CiteFactor, ResearchBi  Özgün Makale


15Çalışma Sermayesi Yatırım Ve Finansman Politikalarının Firma Karlılığına Etkisi: BIST 30 Firmaları Üzerine Panel Veri Analizi

NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli  ASOS, Google Scholar, index copernicus,DRJI, ESJI, Academic research index, idealonline, ISIFI, acad  Özgün Makale


16The Effects of Macroeconomic Indicators on Leveraged Forex Volume: Evidence from Turkey

TURABOĞLU TUNCAY TURAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA,YAMAN SERDAR, Yayın Yeri:Istanbul Business Research, 2019

Uluslararası Hakemli  Emerging Sources Citation Index (ESCI)  Özgün Makale


17Pay Piyasalarında Volatilite Tahminlemesi: Borsa İstanbul Mali ve Sınai Endeksleri Üzerine Bir Uygulama

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 2019

Uluslararası Hakemli  Emerging Sources Citation Index (ESCI)  Özgün Makale


18Piyasa Değerinin Firmaya Özgü Belirleyicileri: BIST 30 Firmaları Üzerine Panel Veri Analizi

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AEUİİBFD), 2018

Ulusal Hakemli  Endekste taranmıyor  Özgün Makale


19The Impact of Working Capital Policies on The Firm Performance: A Practice Over BIST 100

TURABOĞLU TUNCAY TURAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:International Journal of Business Quantitive Economics and Applied Management Research, 2017

Uluslararası Hakemli  ULRICH WEB, ECONBIZ, ESJI, IFSIJ, COSMOS, Google Scholar, IC  Özgün Makale


20Sahiplik Yapısının Sermaye Yapısı Kararlarına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017

Ulusal Hakemli  TR DİZİN  Özgün Makale


21Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa İstanbul (BIST) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma

TURABOĞLU TUNCAY TURAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2017

Uluslararası Hakemli  EBSCO, CEEAS  Özgün Makale


22TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Finansal Performansın Ölçülmesi: BIST 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli  ASOS, Index Copernicus, ProQuest, ZDB  Özgün Makale


23Nakit Dönüşüm Süresinin Finansal Performansa Etkisi Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Uygulama

TOPALOĞLU EMRE ESAT,NUR TOPALOĞLU TUĞBA, Yayın Yeri:Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2016

Uluslararası Hakemli  ASOS, ,ResearchBib, Idealonline, Google Akademik, Arastirmax  Özgün Makale


Bildiri

1TOPSİS Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Finansal Performansın Ölçülmesi: BIST 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (26.11.2016  -  27.11.2016), Yayın Yeri:International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP'16), 26.11.2016

Uluslararası Özet bildiri


2Finansal Rekabet ve Finansal İstikrar: Türkiye Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

NUR TUĞBA (25.05.2021  -  26.05.2021), Yayın Yeri:5th International Economics and Finance Conference, 25.05.2021

Uluslararası Özet bildiri


3Korku Endeksi ve BIST1OO Endeksi Arasındaki İlişki: COVID-19 Dönemi Üzerine ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

NUR TUĞBA (23.12.2021  -  25.12.2021), Yayın Yeri:Istanbul International Modern Scientific Research Congress -II, 23.12.2021

Uluslararası Tam metin bildiri


4Entelektüel Sermaye ve Firma Değeri İlişkisi: BİST Holding ve Yatırım Endeksi Firmaları Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi

NUR TUĞBA, KÖYCÜ EROL (18.02.2022  -  20.02.2022), Yayın Yeri:International Euroasia Conggress on Scientific Researches and Recent Trends 9, 18.02.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


5Coronavirus (Covid-19) And Financial Volatility: Integration Relationship Between Turkey and Chinese Stock Market.

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA,KÖYCÜ EROL (12.12.2020  -  13.12.2020), Yayın Yeri:III. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS’20), 12.12.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


6Hisse Senedi Piyasalarında Ocak Ayı Anomalisi ve E7 Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (11.05.2017  -  14.05.2017), Yayın Yeri:I. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


7Borsa İstanbul Sınai ve Mali Endekslerinde Yılın Ayı Etkisi

TURABOĞLU TUNCAY TURAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (11.05.2017  -  14.05.2017), Yayın Yeri:I. Uluslararası Al Farabi Sosyal Bilimler Kongresi, 11.05.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


8The Moderating Role of Corporate Governance in the Relationship between Cash Management and Firm Performance

KORKMAZ TURHAN, NUR TUĞBA (10.11.2022  -  ), Yayın Yeri:VI. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS 2022), 10.11.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


9Sahiplik Yapısı İle Sermaye Yapısı Ve Kar Payı Dağıtım Kararları Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 Endeksinde Test Edilmesi

EGE İLHAN,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (10.07.2017  -  12.07.2017), Yayın Yeri:Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, 10.07.2017

Uluslararası Tam metin bildiri


10The Relationship between Investor Sentiment and The Green Bond Market

KORKMAZ TURHAN, NUR TUĞBA (07.10.2022  -  10.10.2022), Yayın Yeri:Eurasian Conference on Economics, Finance and Entrepreneurship, 07.10.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


11 Kurumsal Yönetim Uygulamaları İle Finansal Başarısızlık İlişkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Bankalar Üzerine Panel Veri Analizi

ASLAN AYŞE,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (05.12.2020  -  06.12.2020), Yayın Yeri:International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP'20), 05.12.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


12Pay Piyasalarında Sürü Davranışının Test Edilmesi: BİST 30 Endeksi Örneği

NUR TOPALOĞLU TUĞBA (05.11.2020  -  06.11.2020), Yayın Yeri:İstanbul Finans Kongresi, 05.11.2020

Uluslararası Tam metin bildiri


13Finansal Bilgi Manipülasyonu ile Pay Senedi Getirisi Arasındaki İlişki: BİST İnşaat Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma

NUR TUĞBA, YOLOĞLU SERTER ZEHRA (05.03.2022  -  06.03.2022), Yayın Yeri:Black Sea Summit 8th International Social Sciences Congress, 05.03.2022

Uluslararası Tam metin bildiri


14Döviz Kuru Getiri Volatilitesinin Modellenmesi: Dolar Ve Euro Serileri Üzerine Bir Uygulama

NUR TOPALOĞLU TUĞBA,ERGİN ÜNAL AYŞE (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


15Sistematik Riskin Firma İçi Belirleyicileri: BİST 100 Endeksindeki Firmalar Üzerinde Bir Panel Veri Uygulaması

YAMAN SERDAR,NUR TOPALOĞLU TUĞBA (02.05.2019  -  04.05.2019), Yayın Yeri:Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi, 02.05.2019

Uluslararası Tam metin bildiri


Eğitim Bilgileri

Doktora

2016-2019
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez : Yatırımcı ilgisi ile pay senedi getirisi, işlem hacmi ve volatilitesi arasındaki ilişki: Borsa İstanbul'da işlem gören bankalar üzerine bir uygulama

Yüksek Lisans

2014-2016
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez : Sahiplik yapısının sermaye yapısı ve kar payı dağıtım kararlarına etkisi: Borsa İstanbul 30 Endeksi'ndeki firmalar üzerine bir uygulama

Lisans

2009-2014
MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez : 

Yönetilen Tezler

1Sermaye yapısı belirleyicileri: Katılım 30 endeksi firmaları üzerine bir uygulama

YUSUF AKAY , 2021

Şırnak Üniversitesi   Lisansüstü Eğitim Enstitüsü   İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı


Projeler

İdari Görev

Dekan Yardımcısı

2022-2025
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2022-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Eğitim ve Öğretim Komisyon Üyeliği

2022-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Kalite Kurulu Üyeliği

2021-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Dekan Yardımcısı

2020-2022
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2020-
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ