Başvuru Takvimi ve Yöntemi

20/02/2023     Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği İlanı ve Başvuru İlk Günü
22/03/2023     Başvuru için son tarih
22/03/2023     Elektornik başvuru aşamasında yüklenen belgelerin Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne matbu olarak teslim edilmesi gereken son tarih

Üniversitemiz personellerine yönelik üniversitemiz tarafından hazırlanan ve AB onaylı 2021 Erasmus Projemiz kapsamında Erasmus 2022-2023 Dönemi Personel Eğitim Alma Hareketliliği’ne ilişkin duyuru 13 Şubat 2023 tarihinde başlamış olup, Başvuru Süreci 2 Mart 2023 saat 17:00'a kadar devam edecektir. Başvurular ilan metninde belirtilen başvuru evrakları hazırlanarak başvuracak personeller dil belgelerini, kabul mektuplarını, ekte verilen ‘başvuru formunu’ ve istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurup e-devlet şifreleri ile giriş yapacakları (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) adresinde üniversitemiz adına ekli  başvuru ilan sistemine yükleyeceklerdir. Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinin süreci, kapsamı, usül, esas ve şartları ile ilgili detaylı bilgiye ve ayrıca istenen başvuru belgelerini öğrenmek için lütfen Erasmus Personel Hareketliliği İlan Metnini dikkatlice okuyunuz. İlan metninde belirtilen "Başvuru için talep edilen belgeler" söz konusu duyurunun içerisine eklenmiş olup, istenen belgeler hazırlanmadan yapılan ya da eksik evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 13.02.2023 

** Elektronik olarak başvuru işlemlerini başarıyla tamamlayan personellerimizin 22 Mart 2023 tarihi saat 17:00'a kadar Elektronik olarak sisteme yüklenen belgelerin çıktı alınarak ilgili personel tarafından ıslak imzalı nüshalarının Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Erasmus bütçemizin sınırlı olmasından dolayı ve daha fazla personelimizin Erasmus hareketlilik faaliyetine katılmasının sağlanması için  adaylara hareketlilik ve seyahat dahil toplam en fazla 5 günlük hibe verilmesi kararlaştırılmıştır.
  • Üniversitemiz 2021 Erasmus Projesi Sözleşmesi kapsamında 2022-2023 Dönemi Personel Hareketliliği İlan Metni ve başvuru belgelerine ilanın en alt kısmında erişebilirsiniz.
  • Üniversitemizin Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetleri kapsamında anlaşmalı olduğu yüksek öğretim kurumlarını ve kontenjanlarını incelemek için tıklayınız.
  • İlana başvuruda bulunmak isteyen personellerimiz hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planladığı anlaşmalı olduğumuz yüksek öğretim kurumlarından görev yaptıkları bölüme birebir uyumlu olacak şekilde karşı üniversitenin ilgili bölümünden gönderilen Kabul Mektubu’nu (Acceptance Letter) ilgili üniversitelerle olan anlaşmalarımız çerçevesinde üniversitelerle bireysel olarak iletişime geçerek ilan metninde belirtilen tarihler arasında kendilerinin alması gerekmektedir.
  • Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training-Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
  • 2022-2023 Erasmus Dönemi Personel Hareketliliğine başvuruda bulunan tüm Üniversite Personelimiz Erasmus Avrupa Komisyonu’nca ilan edilen Erasmus Uygulama Hükümleri’ne göre Şırnak Üniversitesi Erasmus Komisyonu tarafından hazırlanan ve düzenlenen ilan metninin tüm hükümlerini kabul etmiş bulunmaktadır.
  • 2022-2023 Erasmus Personel Hareketliliği ilan sürecinde başvuruların kabul veya reddedilmesinde ve başvuruların değerlendirilmesinde, sonuçların hazırlanmasında ve duyurulmasında, ilan tarihlerinin düzenlenmesinde üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Değerlendirme Komisyonu yetkilidir.

17.03.2023 |  Erasmus Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü